نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ماآدرس: یزد، میدان آزادی، شهرداری مرکزی یزد، طبقه دوم، حوزه معاونت خدمات شهری

کد پستی: 8917698639

تلفن: 4-7252002-0351 و 7252007-0351

تلفن و نمابر حوزه معاونت خدمات شهری: 7251071-0351

کارشناسان حوزه معاونت خدمات شهری: 7252002-0351 ( داخلی 223 و 224)

http://cityservice.yazd.ir