نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ساماندهی ماشین آلات سنگین متوقف شده حواشی میادین و معابر

جلسه ساماندهی ماشین آلات سنگین متوقف شده حواشی میادین و معابر


جلسه ساماندهی ماشین آلات سنگین متوقف شده حواشی میادین و معابر

با عنایت به مبحث ساماندهی وضعیت توقف ماشین آلات راه و ساختمانی که علاوه بر اشغال معابر عمومی ،سیما و منظر شهری را دچار معضل نمودند و پیرو جلسات قبلی ،نشستی با حضور مسئولین و کارشناسان مرتبط در مورخ 97/08/02 در سالن جلسات شهرداری برگزار و مقرر گردیدپلیس راهور استان اقدام به شناسایی و تخصیص کدینگ به خودروهای مذکور انجام  و در صورت امکان نسبت به اعطای مشوقات قانونی از جمله تخصیص کارت و سهمیه سوخت داده شود و در مرحله بعدی درخصوص استقرار جایگاه خودروها مکانیابی صورت پذیرد