نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با مدیر عامل سازمان پارک های اصفهان

دیدار رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با مدیر عامل سازمان پارک های اصفهان


دیدار رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز با مدیر عامل سازمان پارک های اصفهان

به گزاش روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبز به منظور تبادل نظر و اطلاعات در حوزه های متنوع سازمان و با رویکرد ارتقای سطح کیفی عملکرد درحوزه های مختلف ریاست سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری یزد با مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اصفهان دیدار وگفتگو کرد.

در این جلسه که در 21 دی ماه 99 در اصفهان تشکیل گردید مواردی مانند واگذاری فضای سبز به صورت ریزآیتمی، امورپیمان ها، طرح های توسعه، انتقال پساب و مدیریت شبکه آب، الگوی استفاده از گیاهان زینتی مقاوم و مطلوب از اهم مباحث مطرح شده دراین دیدار بود.