نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست معاونت خدمات شهری از لزوم توانمند سازی جوامع محلی در قالب ایجاد شبکه های آموزش دیده مردمی خبر داد .

سرپرست معاونت خدمات شهری از لزوم توانمند سازی جوامع محلی در قالب ایجاد شبکه های آموزش دیده مردمی خبر داد .


سرپرست معاونت خدمات شهری از لزوم توانمند سازی جوامع محلی در قالب ایجاد شبکه های آموزش دیده مردمی خبر داد .

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری در جلسه هیئت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ضمن تقدیر از زحمات مدیریت و پرسنل سازمان برضرورت افزایش آمادگی جسمی و روحیه همدلی در بین پرسنل تاکید کرد .

سرپرست معاونت خدمات شهری همچنین در این نشست با تاکید برشبکه سازی آموزش همگانی و همکاری نیروهای مردمی در مواقع ایجاد خطر گفت : استفاده از نیروهای مردمی آموزش دیده در مواقع گوناگون می تواند در افزایش روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت جویی شهروندان تاثیر گذار باشد و باید زمینه مناسب را برای این امر فراهم سازیم .

وی اظهار داشت : برای این منظور در نظر داریم تفاهم نامه ای فی مابین حوزه خدمات شهری شهرداری یزد و اندیشگاه سلامت و همچنین بسیج محلات در راستای توانمند سازی جوامع محلی و با هدف کاهش خطرات شهری منعقد نماییم .

جعفر امین مقدم همچنین در ادامه به تدوین سند چشم انداز 1410 سازمان آتش نشانی اشاره کرد وگفت : وجود برنامه مدون در راستای اهداف ترسیم شده از الزامات مدیریت در این حوزه بوده و راه را برای رسیدن به موفقیت هموارتر می نماید .

در ادامه این نشست سرکار خانم جورابی عضو شورای اسلامی شهر و ناظر شورا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به بیان مطالبی در خصوص بودجه پیشنهادی سازمان در سال آینده پرداخت و گفت : در خصوص بودجه پیشنهادی در سال آینده باید موضوع آموزش همگانی و همچنین تجهیزات مناسب برای نیروهای مردمی مورد توجه قرار گیرد .

سید محمد میرجلیلی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات اخیر در خصوص تلاش برای آمادگی منابع انسانی و نیز تغییر تجهیزات مورد استفاده سازمان پرداخت و ضمن گزارش هزینه کرد 9 ماهه بودجه سال 1399 به تشریح کلیات بودجه 1400 پرداخت . رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همچنین ضمن اشاره به آموزشهای همگانی انجام شده ،راهکارهایی برای ایجاد یک شبکه انسانی آموزش دیده برای همکاری با ارگان های ذیربط در مواقع بحران ارائه داد.