نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست معاونت خدمات شهری ایجاد حس رقابت بین پیمانکاران را سبب بهبود خدمات رسانی و افزایش رضایت مندی شهروندان دانست

سرپرست معاونت خدمات شهری ایجاد حس رقابت بین پیمانکاران را سبب بهبود خدمات رسانی و افزایش رضایت مندی شهروندان دانست


سرپرست معاونت خدمات شهری ایجاد حس رقابت بین پیمانکاران را سبب بهبود خدمات رسانی و افزایش رضایت مندی شهروندان دانست

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری در نشستی پیش از تشکیل جلسه کمیته فنی جهت انتخاب پیمانکاران خدمات شهری بر اهمیت انتخاب پیمانکارانی باتجربه ولایق جهت انجام امورخدمات شهری تاکید کرد           

 وگفت :اقداماتی که تا کنون در این حوزه صورت گرفته کافی نبوده و می بایست برافزایش زیبایی فضا ی شهری و تمیزی شهر اعم از رفت وروب معابر ،جمع آوری پسماند، شستشوی المانها و غیره برای شهر جهانی یزد توجه بیشتری شود .

سرپرست معاونت خدمات شهری افزود : از آنجایی که ایجاد حس رقابت در بین پیمانکاران سبب بهبود خدمات رسانی به شهر و در نتیجه افزایش رضایت مندی شهروندان می شود و با توجه به وضعیت مطلوب جغرافیایی و شهرسازی شهر یزد جهت اجرای امور خدمات شهری و همچنین تعداد پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه لذا باید توان مدیریتی، کیفیت ، و تجهیزات مناسب ملاک عمل انتخاب پیمانکار اصلح باشد .

در این نشست محمد رضا میرجلیلی مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری به ارائه مستندات لازم جهت برگزاری کمیته فنی پرداخت.

وی در ادامه گزارشی در خصوص سوابق کاری پیمانکاران ارائه داد و گفت : در سال گذشته در خصوص برخی پیمانکاران با مشکلاتی مواجه بودیم که با توجه به تغییرات ایجاد شده در دفترچه پیمان و تلاش برای تجهیز بیش از پیش پیمانکاران و نظارت مطلوب تر شاهد ارائه خدمات بهتری از طرف آنان خواهیم بود .