نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سقوط خودروی بنز کلاسیک در کانال و فوت راننده ی 89 ساله آن خودرو

سقوط خودروی بنز کلاسیک در کانال و فوت راننده ی 89 ساله آن خودرو


سقوط خودروی بنز کلاسیک در کانال و فوت راننده ی 89 ساله آن خودرو

ساعت 10:38 دوشنبه 21 مرداد ماه

سقوط خودروی بنز کلاسیک در کانالی واقعدر مجتمع تفریحی کاریزلند موجب فوت راننده 89 ساله ی آن خودرو شد

حسین انتظامی جانشین معاون عملیات سازمان که در محل حادثه حضور داشت گفت : اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند و باصحنه ای مواجه شدند که یکدستگاه بنز قدیمی به علت نامشخصی از مسیر اصلی خود منحرف و در کانالی به عمق 3 متر سقوط می کند

وی با بیان اینکه  این حادثه چند روز قبل رخ داده و متاسفانه کسی متوجه نشده بوده،افزود : آتش نشانان بی درنگ با لوازم و تجهیزات امداد ،خود را به آن مرد به نام محمود- ن رسانده و ضمن استفاده از تجهیزات خاص، وي را به سطح زمین منتقل و تحويل عوامل ذیصلاح نمودند و به ماموریت خود پایان دادند