نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح واگذاری مدیریت و نظارت فضای سبز به مناطق پنج گانه اقدامی موثردر تمرکز زدایی وافزایش توان اجرایی مناطق

طرح واگذاری مدیریت و نظارت فضای سبز به مناطق پنج گانه اقدامی موثردر تمرکز زدایی وافزایش توان اجرایی مناطق


طرح واگذاری مدیریت و نظارت فضای سبز به مناطق پنج گانه اقدامی موثردر تمرکز زدایی وافزایش توان اجرایی مناطق

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد در نشستی به بررسی کمی و کیفی نحوه واگذاری مدیریت و نظارت فضای سبز به مناطق پنج گانه شهرداری پرداخت .

امین مقدم اظهار داشت :به دلیل افزایش بهره وری و استفاده کافی از توانمندی ها و پتانسیل های انسانی و تجهیزاتی موجود در مناطق زیر مجموعه شهرداری و از طرفی پیاده سازی چارت سازمانی مصوب درنظر داریم طرح واگذاری فضای سبز شهری به مناطق را از نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار دهیم .و در صورت امکان در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اجرایی نمودن موضوع مذکور اقدام نماییم .

سرپرست معاونت خدمات شهری افزود : از آنجایی که ماهیت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری طبق اساسنامه یک سازمان سیاستگزار در حوزه فضای سبز محسوب می گردد و وظایف تعریف شده ای نیز در حوزه سیما و منظر شهری بر عهده دارد و از طرفی دارای کاستی هایی در حوزه منابع انسانی است .لذا می بایست در قالب یک برنامه مشخص و در یک بازه زمانی کوتاه مدت نسبت به اجرایی نمودن وظایف اساسنامه ای خود اقدام نماید

در ادامه این نشست سید علیرضا رسولی رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز بر اهمیت موضوع منطقه محوری فضای سبز شهری اشاره کرد و گفت : تسلط شهرداران مناطق بر فضاهای شهری ،وجود نیروها ی عملیاتی کافی و کارآمد وهمچنین تجهیزات مناسب از جمله عواملی است که می تواند به افزایش توان مدیریت شهری در حوزه فضای سبز منجر شود وسازمان سیما منظر آمادگی برای هرگونه همکاری با مناطق را در جهت تحقق این موضوع را دارد .