نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون خدمات شهری از اعمال ماده 16 قانون مدیریت پسماند برای افراد خاطی در برهم زدن بهداشت شهری خبر داد .

معاون خدمات شهری از اعمال ماده 16 قانون مدیریت پسماند برای افراد خاطی در برهم زدن بهداشت شهری خبر داد .


معاون خدمات شهری از اعمال ماده 16 قانون مدیریت پسماند برای افراد خاطی در برهم زدن بهداشت شهری خبر داد .

حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد در نشستی با بیان این مطلب که : شهروندان در رعایت ساعات جمع آوری پسماند خانگی با شهرداری باید همکاری نمایند گفت : عدم توجه برخی همشهریان در خصوص ساعات جمع آوری پسماند های خانگی موجب بروز برخی مشکلات و نیز انتشار آلودگی می شود که در این باره قانون گذار به شهرداری این اجازه را داده است که با استفاده از ماده 16 قانون مدیریت پسماند با این افراد برخورد نماید . صالحیان افزود در مرحله اول با هماهنگی های به عمل آمده با معاونین خدمات شهری مناطق پنجگانه ،مقرر گردید با نصب بنر در مکانهای مختلف نسبت به آگاهی دادن به شهروندان اقدام نموده واز اوایل خرداد ماه وارد مرحله اجرایی این طرح خواهیم شد .وی ضمن بیان این بند از قانون که : ((نگهداری ،مخلوط کردن ،جمع آوری،حمل ونقل،خرید وفروش ،دفع وتخلیه پسماندها در محیط طبق مقررات آیین نامه اجرایی آن خواهد بود . در غیر اینصورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جریمه نقدی محکوم خواهند شد )) گفت: جمع آوری پسماند خانگی طبق تقویم های توزیع شده در مناطق ، ساعت 22 از درب منازل انجام میگیرد .و همچنین شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف می توانند با سامانه ارتبط مردمی 137 تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت با افراد متخلف برخورد قانونی صورت پذیرد.