نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون خدمات شهری جانمایی صحیح ایستگاههای آتـش نشانی را سبب تحقق بیشتر زمان طلایی درمواقع امداد رسانی دانست

معاون خدمات شهری جانمایی صحیح ایستگاههای آتـش نشانی را سبب تحقق بیشتر زمان طلایی درمواقع امداد رسانی دانست


معاون خدمات شهری جانمایی صحیح ایستگاههای آتـش نشانی را سبب تحقق بیشتر زمان طلایی درمواقع امداد رسانی دانست

جعفر امین معاون خدمات شهری شهرداری یزد در نشست هیئت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ضمن بیان ضرورت طرح جانمایی ایستگاههای آتش نشانی گفت : با توجه به اینکه حوادث آتش سوزی از جمله حوادث بسیار شایع در محیط های شهری است و فرآیند امداد رسانی در زمان مناسب در استاندارد های مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند سرعت و اقدام فوری است لذا تحقق این امر در مدت زمان مناسب که به زمان طلایی معروف است،وابستگی بسیاری به مکان ایستگاه های آتش نشانی دارد

معاون خدمات شهری خاطر نشان کرد : متاسفانه با توجه به مکانیابی نامناسب برخی ایستگاهها ی موجود در سطح شهر ،در بعضی مواقع برای امداد رسانی با عدم تحقق زمان طلایی مواجه می شویم و این موضوع بعضا خسارت های جبران ناپذیری را برای شهروندان به بار می آورد .

وی گفت : در نظر داریم با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد و همچنین مشاور طرح ،مدلی را برای جانمایی ایستگاهها ،مبتنی بر سرعت متوسط انجام دهیم که پس از طی مراحل آزمایشی ، قابلیت ارائه در سطح کشور را خواهد داشت .

در ادامه این نشست سید محمد میرجلیلی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ضمن تشریح تقسیم بندی انواع ایستگا هها به سه مقیاس بزرگ ،متوسط و کوچک گفت : طبق استادندارد جهانی برای شهر های با 500 هزار نفر جمعیت ایجاد یک ایستگاه متوسط و 6 ایستگاه کوچک تعیین گردیده و به ازاء هر 75 هزار جمعیت بیشتر ایجاد یک ایستگاه کوچک الزامی است وی ادامه داد در حال حاضر با توجه به جمعیت شهر یزد ،9 ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که در وضعیت مطلوبی می باشد ولیکن می بایست نسبت به جانمایی برخی از آنها تصمیماتی اتخاذ گردد .