نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون خدمات شهری شهرداری یزد: اجرای کامل طرح توانمد سازی جوامع محلی موجب ارتقاي آمادگی شهر براي رویارویی با سوانح طبیعی می شود

معاون خدمات شهری شهرداری یزد: اجرای کامل طرح توانمد سازی جوامع محلی موجب ارتقاي آمادگی شهر براي رویارویی با سوانح طبیعی می شود


معاون خدمات شهری شهرداری یزد: اجرای کامل طرح توانمد سازی جوامع محلی موجب ارتقاي آمادگی شهر براي رویارویی با سوانح طبیعی می شود

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری شهرداری یزد درخصوص لزوم اجرای طرح توانمد سازی جوامع محلی با اشاره به واقعیت آسیب پذیري بافت هاي تاریخی شهر در صورت وقوع سوانح طبیعی و مواجه این بافت ها با آسیب هاي جدي اظهار داشت : استفاده ازفضاهاي شهري به عنوان مکان هایی مناسب در مواقع بحرانی که تمام شرایط و وضعیت هاي طبیعی به هم خورده است،یکی از راهکارهاي مناسب براي کم کردن میزان آسیب ها وخسارات می باشد و تجهیز این فضاها به گونه اي که در شرایط بحران قابل استفاده گردند لازم و با اهمیت می باشد.

وی افزود در این طرح با همکاری سازمانها و ارگانهای امدادی از قبیل هلال احمر ،آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین دفاتر تسهیلگری محلات و با محوریت مدیریت بحران شهرداری یزد ،نشست های کارشناسی برگزار شد که در نهایت محتوا و متدولوژی آموزش گروههای مردمی و همچنین تجهیز محلات به برخی وسایل و لوازم امدادی اولیه در قالب یک طرح جامع به تصویب رسید.

امین مقدم هدف از این طرح را توانمد سازی جوامع محلی برای آمادگی مقابله با بحران ،واکنش اضطرای هنگام بروز بحران، کاهش خسارت احتمالی ناشی از وقوع حوادث و ایجاد پل ارتباطی بین جوامع محلی و سیستم مدیریت بحران دانست گفت : ارتقاي آمادگی مدیریت شهري براي رویارویی با سوانح طبیعی،با استفاده ازتوانمند سازي فضاهاي شهري که در صورت تجهیز شدن میتوانند درشرایط بحرانی براي کارکردهاي مدیریت بحران استفاده گردند از نتایج اجرای این طرح می باشد .