نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هم اندیشی برای تعامل بیشتر در ارائه خدمات به بخش مرکزی یزد

هم اندیشی برای تعامل بیشتر در ارائه خدمات به بخش مرکزی یزد


هم اندیشی برای تعامل بیشتر در ارائه خدمات به بخش مرکزی یزد

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری در نشستی که به منظور هماهنگی و تعامل بین بخشی در خصوص خدمات رسانی به بخش مرکزی برگزار شد ضمن تاکید بر هم افزایی دستگاهها برای ارائه خدمات بهتر ، گفت : پراکنش بهینه و اصولی خدمات شهری ومنطبق با خواست مردم در فرآیند برنامه‌ریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. که بر این اساس، دستگاههای خدمات رسان برای افزایش مطلوبیت زیست ساکنین بخش های مختلف شهری موظف به تامین آن می باشند . معاون خدمات شهری اظهار داشت : شهرداری یزد به منظور دست¬یابی به عدالت اجتماعی و پراکنش معقول خدمات شهری، در حوزه های آتش نشانی و خدمات ایمنی و همچنین مدیریت پسماند با تعامل بین بخشی با سایر دستگاهها از جمله فرمانداری یزد و بخشداری مرکزی ،آماده تعامل سازنده در زمینه های مختلف می باشد . در این نشست محمد جواد آقایی معاون فرماندار ،محمد حسین پاکدل بخشدار مرکزی ،سید محمد میرجلیلی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و حمید رضا رحیمدل رییس سازمان پسماند نیز حضور داشتند .