نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هوشمند سازی ناوگان آبیاری سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری

هوشمند سازی ناوگان آبیاری سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری


هوشمند سازی ناوگان آبیاری سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری در نشست هیئت مدیریت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ضمن تشکر از تلاش سازمان در توسعه شبکه آبیاری مدرن و فنی از مدیران سازمان خواست تمام تلاش خود را برای پیاده سازی روش های نوین آبیاری به کار گیرند و در شرایط موجود و به لحاظ حفظ کیفیت فضای سبز تلاش خود رابرای کاهش دوره آبیاری به کار ببندند ودرخصوص واکاوی ها ،تلاش سازمان مضاعف باشد تا هزینه های انجام شده به سرانجام برسد

معاون خدمات شهری تاکید نمود برای فراهم نمودن دیتای مناسب ،سازمان می بایست تمام ماشین آلات مرتبط با آبیاری را به سیستم GPS وحسگر سطح سنج تجهیز نموده تا کیفیت و کمیت آبیاری فضای سبز را به صورت علمی رصد و تصمیم سازی نحوه مدیریت این بخش را تسهیل نماید .

وی همچنین به طرح تجهیز چاه های آب به پلاک خوان اشاره کرد و گفت : طراحی نرم افزار بررسی میزان آب برداشت شده از چاه ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد در ادامه این نشست و در راستای اجرای پروژه مناسب سازی سیما ومنظر ورودی های شهر یزد ،طی یک جلسه ویدیو کنفرانسی با مرکز tech lab دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز نسبت به ارائه گزارش خود از برداشت های ورودی سمت تهران اقدام و مقرر شد پزوهشکده مذکور جلسه آینده هیات مدیره نسبت به ارائه پیشنهاد های علمی و اجرایی خود اقدام لازم مبذول دارد شایان ذکر است به لحاظ اهمیت ساماندهی ورودی های شهر در بودج مصوب سال جاری اعتبار مناسب برای این منظور پیش بینی شده است