نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری :بازدید سرپرست معاونت خدمات شهری از اقدامات موثر در راستای بهبود وضعیت دفع روان آبها در منطقه 4

گزارش تصویری :بازدید سرپرست معاونت خدمات شهری از اقدامات موثر در راستای بهبود وضعیت دفع روان آبها در منطقه 4


گزارش تصویری :بازدید سرپرست معاونت خدمات شهری از اقدامات موثر در راستای بهبود وضعیت دفع روان آبها در منطقه 4

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری روز جمعه در بازدید از میدان باهنر ،پل همافر ،بلوار شهید جوکار و بلوار شهید دهقان ضمن بررسی مشکلات احتمالی در بارندگی ها ، بر تسریع بخشی در رفع مشکلات و اصلاح نقاط شهری مشخص شده جهت دفع روان آبها تاکید کرد .