نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک پدیده و دهها پیامد

یک پدیده و دهها پیامد


یک پدیده و دهها پیامد

افزایش گازهای گلخانه ای بر اثر فعالیت صنایع آلاینده تاثیرات نامطلوب خود را بیش از گذشته نشان می دهد.از سال 1850میلادی با آغاز صنعتی شدن،تولید وسیع این گازها نیز شروع شده اما نتایج زیانبار آن اخیراً نمود بیشتری پیدا کرده است.

گرم شدن زمین که ازآثار این پدیده است ابعاد گسترده تری یافته به طوری که براساس بررسی ها گرمای تابستان امسال به ویژه ماه گذشته در 2000 سال گذشته بی سابقه بوده است .افزایش دما ی هوا یکی از آثار گرم شدن زمین است که ما آنرا حس می کنیم.

اما آثار سوء دیگری هم دارد از جمله بی نظمی در بارش ها.کم بلرش ها و بارشهای سیل آسا که از آنها با عنوان رودهای هوایی نام برده شده از این جمله اند.آب شدن برف کوها از دیگر آثارگرم شدن هواست.

آتش سوزی های جنگل ها که به عنوان نمونه در روسیه سرد رخ داد از جدید ترین اثرات گرم شدن زمین است.با قطع درختان به دو طریق به گرم شدن زمین کمک نمودیم.سطح کنده های باقیمانده از درختان مملو از موریانه می شود و موریانه ها در چرخه زیستی خود گاز متان تولید می کنند.از سوی دیگر جنگل های بی درخت تبدیل به زمین های کشاورزی شده که بیش از هر عاملی منابع آب رو جذب می کنند.گاز متان در گرم شدن زمین نقش داردکه حیوانات با استفاده آنها گاز متان تولید می کنند.

دریاهای یخی مثل آلاسکا و کوه های یخی که منابع آبهای شیرین هستند با ذوب شدن و آمیختن با آب شور موجب ازبین رفتن آبهای شیرین و و در معرض زیر آب قرار گرفتن کشورها از جمله پایتخت چین و استرالیا .در ایران بالا رفتن آب خلیج فارس باعث راه یافتن آب خلیج فارس به نخلستانهای آبادان شده است و در برخی دریاچه ها باخطر کم آبی و کوچک شدن مواجهند مثل دریای خزر به دلیل کاهش ذخایر برف و کم شدن رودها.گرم شدن زمین چالشی بزرگ